Σχέδιο διαπραγμάτευσης: διδασκαλία σχεδίου σε μικρά παιδιά

negotiated01

Ηλικία

Νηπιαγωγείο και δημοτικό

Υλικά

Απλό χαρτί, μολύβι, γόμα, πίνακα, ένα αντικείμενο γνωστό στα παιδιά από την καθημερινή ζωή (αρκετά μεγάλο ώστε να είναι ορατό από όλη την τάξη).

Χρόνος

30-45 λεπτά

Περιγραφή της τεχνικής και της διαδικασίας

Δείτε το power point

negotiate

Σκοπός δραστηριότητας

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να κοιτούν το πραγματικό αντικείμενο ενώ σχεδιάζουν. Μαθαίνουν ότι η ζωγραφική και το σχέδιο συνεπάγονται σκέψη, αναστοχασμό, λάθη και διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο πλουτίζουν το στερεοτυπικό τρόπο σχεδίου που χρησιμοποιούν από μόνα τους.

Μοιραστείτε