Επικοινωνία

Αυτή είναι μία πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων για καλλιτεχνικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά, πρωτοβουλία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.