Μουσικές Δραστηριότητες

Τραγούδι συνοδεία κιθάρας και χρήση νουνούρας (kazoo) από τα παιδιά

Ηλικία

Νήπια και πρώτες τάξεις δημοτικού

Φωτογραφικό & Ηχητικό Αρχείο

Περιγραφή της τεχνικής και της διαδικασίας

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επί το έργον. Φεστιβάλ Μουσικής Αγωγής Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας.

Μοιραστείτε