Παρατηρώ και σχεδιάζω

ob03

Ηλικία

E' τάξη δημοτικού

Υλικά

Χαρτί, μολύβι, γόμα, μικρά φυσικά και μηχανικά αντικείμενα

Χρόνος

8 διδακτικές ώρες όλη η δραστηριότητα, ενώ η ολοκλήρωση ενός σχεδίου απαιτεί 2 διδακτικές ώρες..

Φωτογραφικό & Ηχητικό Αρχείο

Περιγραφή της τεχνικής και της διαδικασίας

Παρατηρούμε και σχεδιάζουμε μικρά αντικείμενα. Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε όχι μόνο τις βασικές, αλλά και τις λεπτές ποιότητες των αντικειμένων. Η εργασία είναι ατομική και πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο 12 μαθητών.
Τα στάδια που ακολουθήσαμε είναι:
Προσχέδιο: ένταξη με αδρές γραμμές του αντικειμένου σε ένα σχήμα ή σχήματα.
Κυρίως σχέδιο: πάνω σε αυτό το προσχέδιο, προσθέτουν περισσότερες λεπτομέρειες του αντικειμένου.
Γραμμοσκίαση: προσθέτουν την γραμμοσκίαση στο σχέδιο.
Τα παραπάνω μπορεί να απασχολήσουν από 2 διδακτικές ώρες.

Σκοπός δραστηριότητας

α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και αναπαράστασης.
β) Κατανόηση και διάκριση της δομής και της υφής που έχουν τα αντικείμενα

Μοιραστείτε