Πλους αεροστάτου…

index

Ηλικία

ΣΤ΄ τάξη δημοτικού

Υλικά

Χρωματιστά διαφανή χαρτιά, κόλα ρευστή, μαρκαδόροι, ψαλίδια, χάρακας 1 μέτρου, κάψα αλουμινίου, μεταλλικό σύρμα γαλβανιζέ πάχους 1 χιλιοστού.

Χρόνος

2 μήνες (1/2014-2/2014) ανά 1 ώρα την εβδομάδα.

Βίντεο

Περιγραφή της τεχνικής και της διαδικασίας

Κατασκευάσαμε ένα αερόστατο με ύψος 210 εκ. και διάμετρο 140 εκ. Το γεμίσαμε με τις υπογραφές μας και ένα πρωινό (25-2-2014) το ανυψώσαμε στην αυλή του σχολείου με την ευχή καλή συνέχεια… 

Η δραστηριότητα ήταν ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) και αφορά την Γεωμετρία, τη Φυσική, και  την Τέχνη.

Σκοπός δραστηριότητας

α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και συντονισμού ομάδας.

β) Ανάδειξη ενός δρώμενου με θέμα τον αποχαιρετισμό  (performance) ως μία μορφή τέχνης.

Μοιραστείτε