Προσέγγιση της Τέχνης με τη βοήθεια Διαδραστικού Πίνακα στο Νηπιαγωγείο

146c632334746ab712bd3e3be051da71

Ηλικία

4-6

Υλικά

Τεχνολογία και υλικά ζωγραφικής

Φωτογραφικό & Ηχητικό Αρχείο

Περιγραφή της τεχνικής και της διαδικασίας

Η εισαγωγή του διαδραστικού πίνακα στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα είναι πρόσφατη και οι προτάσεις που αναφέρονται στον τρόπο χρήσης του για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένες. Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο την παρουσίαση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα για την προσέγγιση της Τέχνης σε τάξη Νηπιαγωγείου. Με στόχο την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών/τριών, έγινε προσέγγιση του έργου τριών γνωστών ευρωπαίων ζωγράφων με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας (α) ως εποπτικό μέσο (β) ως μέσο διάδρασης σε διαδικτυακές εφαρμογές (γ) ως μέσο δημιουργίας εικαστικού έργου και (δ) ως μέσο αξιολόγησης των υλοποιημένων
εικαστικών δραστηριοτήτων. Η παρουσίαση τόσο των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν, όσο και η αξιολόγηση που ακολουθεί, αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που υπάρχει στη χώρα μας σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής του διαδραστικού πίνακα για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για πιο λεπτομερή αναφορά διαβάστε το παρακάτω pdf

etpe1554

Σκοπός δραστηριότητας

Η ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας των παιδιών.
• Η εισαγωγή στην «ανάγνωση» εικαστικού έργου.
• Η γνωριμία των παιδιών με το έργο τριών μεγάλων ζωγράφων.
• Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και έκφρασης των παιδών.
• Η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά για την παραγωγή εικαστικού
έργου.
• Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με άλλες μαθησιακές περιοχές.
• Η ενδυνάμωση της αναπαραστατικής τους σκέψης και της κριτικής τους ικανότητας.
• Η εξοικείωση με τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα.
• Η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην τέχνη και στις νέες τεχνολογίες.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μοιραστείτε