Τι μάθαμε από την texnipedia 30.9.2016 – 30.12.2017

crog
Στο αρχείο Απολογισμός-texnipedia.pdf θα βρείτε ένα απολογισμό της λειτουργίας και των ευρημάτων της ιστοσελίδας την χρονική περίοδο 30.9.2016 – 30.12.2017 . Σε αυτόν μπορείτε να αναζητήσετε τα μοντέλα διδακτικής της τέχνης που έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευτικοί στις προτάσεις τους στην texnipedia.
Μοιραστείτε