Εικονο-γράφηση

IM000269.JPG

Ηλικία

2α και 3η Δημοτικού

Υλικά

Χαρτί, μολύβι και ξυλοχρώματα

Χρόνος

30-45 λεπτά

Φωτογραφικό & Ηχητικό Αρχείο

Μοιραστείτε