Πρωτογράμματα – με αφορμή τα Βυζαντινά χειρόγραφα

initialletter01

Ηλικία

Β’- Δ’ δημοτικού

Υλικά

• Χειροποίητα χαρτιά που είχαν τα παιδιά κατασκευάσει σε προηγούμενο εργαστήριο • Μαρκαδόροι τύπου paintmarkers ή/και posca • Μαρκαδόροι υπογράμμισης • Κοινοί μαρκαδόροι και ξυλομπογιές • Blanco σε διορθωτικό στυλό ή/και υγρό

Χρόνος

2 δίωρες συναντήσεις

Φωτογραφικό & Ηχητικό Αρχείο

Περιγραφή της τεχνικής και της διαδικασίας

Παρατήρηση και προσχέδια: τα παιδιά παρατηρούν Βυζαντινά πρωτογράμματα από τα εκθέματα. Μετά παρατηρούν παλαιότερα και πιο σύγχρονα πρωτογράμματα από βιβλία και εκτυπώσεις. Δημιουργούν προσχέδια και εξελίσσοντας τις ιδέες τους δοκιμάζοντας διαφορικά γράμματα.

Πρωτόγραμμα στο χειροποίητο χαρτί: τα παιδιά αποφασίζουν πoιο θα είναι το γράμμα τους και σχεδιάζουν αχνά με μολύβι το περίγραμμα του. Επίσης, σχεδιάζουν μερικά μόνο βασικά σχήματα που χρειάζεται να καθοριστούν. Χρωματίζουν με μαρκαδόρου πρώτα  τις μεγαλύτερες επιφάνειες και μετά από πάνω τις  λεπτομέρειες και διακοσμήσεις.

Σκοπός δραστηριότητας

Στο σχεδιασμό της δραστηριότητας, όπως υλοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, στόχοι ήταν:

  • Να εξοικειωθούν τα παιδιά με εκθέματα του μουσείου και συγκεκριμένα τα Βυζαντινά χειρόγραφα.
  • Να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που φτιαχνόταν τα βιβλία πριν από την εφεύρεση της τυπογραφίας.
  • Να παρατηρήσουν πρωτογράμματα διαφορετικών εποχών
  • Να χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής χειροποίητου χαρτιού με σύγχρονα υλικά γραφής για να δημιουργήσουν ένα εικαστικό έργο.

Σχόλια / Συμβουλές / Παρατηρήσεις

  • Δεν είναι απαραίτητη η χρήση χειροποίητου χαρτιού. Θα μπορούσε οποιοδήποτε χαρτί να χρησιμοποιηθεί ειδικά όταν δεν είναι στους στόχους της δραστηριότητας να συνδυαστεί μία διαδικασία παραδοσιακή (κατασκευή χειροποίητου χαρτιού) με σύγχρονα υλικά (πχ posca).
  • Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρωτόγραμμα που να συνδυάζεται με κείμενο όπως είναι η χρήση τους σε βιβλία.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μοιραστείτε